קישורים מומלצים

ישוע - yeshua.co.il - אתר הקהילה המשיחית ״בית גאולה - קהילת ירושלים״. קטעי וידאו, שיעורים כתובים ומוקלטים מהתנ״ך והברית החדשה, שאלות ותשובות, מוזיקה משיחית, הזמנת ספרים, DVD וכו׳.

לחם החיים breadoflife.org.il - אתר פשוט להזמנת ספרים וברית חדשה בעברית ובשפות אחרות.

קהילה משיחית יפו - תל אביב baj.co.il - אתר עם קטעי וידאו, מאמרים ודרשות מוקלטות.

אריאל ariel-israel.org.il - לימוד מעמיק מהתנ״ך ומהברית החדשה. כולל אתר ברוסית (Книги).
  
מדריך לתורת כתבי הקודש - כל הנושאים החשובים בדוקטרינה המשיחית בפירוט רב. נכתב בידי נורמן מנזון.